SOMMARTID REA! ANVÄND KOD SOMMARTID FÖR EN ÖVERRASKNINGSRABATT VID UTCHECKNING + GRATIS FRAKT

60 Dagars Pengarna Tillbaka Garanti
Gratis Frakt + Gratis Retur
Betrodda av 100+ Proffs
Årets Golfprodukt 2020

TERMS AND CONDITIONS

VILLKOR
AVTAL OM VILLKOR
Dessa användarvillkor utgör ett rättsligt bindande avtal som görs mellan dig, vare sig personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och PREFECT PRACTICE ("Perfect Practice","vi","oss" eller "vår"), angående din tillgång till och användning av swe.perfectpractice.golf webbplats samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobilwebbplatser eller mobilapparater relaterade, länkade eller på annat sätt kopplade till dem (gemensamt "webbplatsen"). Du godkänner att genom att gå in på webbplatsen, du har läst, förstått och gått med på att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR, ÄR DU UTTRYCKLIGT FÖRBJUDEN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE AVBRYTA ANVÄNDNINGEN OMEDELBART.

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på sajten då och då införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor när som helst och av alla anledningar. Vi kommer att varna dig om eventuella ändringar genom att uppdatera "Senast uppdaterad"-datum för dessa användarvillkor och du avstår från rätten att få ett specifikt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att bli föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och ha accepterat ändringarna i alla reviderade användarvillkor genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter det datum sådana reviderade användarvillkor publiceras.

Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd för distribution till eller användning av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lagar eller regler eller som skulle utsätta oss för något registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. Följaktligen gör de personer som väljer att komma åt webbplatsen från andra platser detta på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 13 år. Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de är bosatta (vanligtvis under 18 år) måste ha tillstånd och övervakas direkt av sin förälder eller vårdnadshavare för att använda webbplatsen. Om du är minderårig måste du låta din förälder eller vårdnadshavare läsa och godkänna dessa användarvillkor innan du använder webbplatsen.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Om inget annat anges är webbplatsen vår egen egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (tillsammans "innehållet ") och varumärken, servicemärken och logotyper som finns däri (tillsammans ”märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller licensieras till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och orättvis konkurrenslagstiftning i USA, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen "SOM DET ÄR" för din information och personliga användning. Förutom de som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras , reproduceras, aggregeras, publiceras på nytt, laddas upp, publiceras, offentligt visas, kodas, översättas, sändas, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt syfte, utan vårt uttryckliga skriftligt tillstånd.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen beviljas du en begränsad licens för åtkomst och användning av webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått tillgång till endast för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig på webbplatsen, innehållet och märkena.
ANVÄNDARPRESENTATIONER
Genom att använda webbplatsen, intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation du skickar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att behålla noggrannheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation efter behov ; (3) du har juridisk kapacitet och godkänner att följa dessa användarvillkor; (4) du inte är under 13 år; (5) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du bor, eller om en minderårig, du har fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen; (6) du kommer inte att komma åt webbplatsen på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, skript eller i annat olagligt eller obehörigt syfte, och (8) din användning av webbplatsen bryter inte mot någon tillämplig lag eller reglering.

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).
PRODUKTER
Vi anstränger oss för att så exakt som möjligt visa färger, funktioner, specifikationer och detaljer för de produkter som finns tillgängliga på webbplatsen. Vi garanterar dock inte att färgerna, funktionerna, specifikationerna och detaljerna för produkterna är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller fria från andra fel, och att din elektroniska skärm kanske inte återspeglar de faktiska färgerna och detaljerna i produkter. Alla produkter är beroende av tillgänglighet, och vi kan inte garantera att artiklar kommer att finnas i lager. Vi förbehåller oss rätten att avbryta alla produkter när som helst av någon anledning. Priserna för alla produkter kan komma att ändras.
KÖP OCH BETALNING
Vi accepterar följande betalningsmetoder:

- Visa
- Mastercard
- American Express
- DiscoveDu samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och utgångsdatum för betalkort, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Moms kommer att läggas till på inköpspriset enligt vad som krävs av oss. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska ske i USD, USD, GBP, EUR, SEK, NOK, DKK, AUD eller NZD, beroende på vilket land webbplatsen är åtkomst till.

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som gäller för dina inköp och eventuella fraktavgifter, och du bemyndigar oss att debitera din valda betalningsleverantör för sådana belopp när du gör din beställning. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller prissättningsfel, även om vi redan har begärt eller fått betalning.

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar som görs via webbplatsen. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av eller under samma kundkonto, samma betalningsmetod och/eller beställningar som använder samma fakturerings- eller leveransadress. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår enda bedömning, verkar placeras av återförsäljare eller distributörer.
RETURPOLICY
Läs vår returpolicy som publiceras på webbplatsen innan du gör några köp.
FÖRBJUDNA AKTIVITETER
Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat syfte än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella strävanden förutom de som är specifikt godkända av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

1. Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
2. Gör all obehörig användning av sajten, inklusive insamling av användarnamn och/eller e-postadresser för användare på elektronisk eller annan väg för att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton automatiskt eller under falska förevändningar.
3. Använder en köpagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.
4. Använder webbplatsen för att marknadsföra eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
5. Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller tvingar fram begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet däri.
6. Delta i obehörig inramning av eller länkning till webbplatsen.
7. Lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i alla försök att lära sig känslig kontoinformation såsom användarlösenord.
8. Felaktig användning av våra supporttjänster eller skicka in falska rapporter om missbruk eller fel.
9. Delta i all automatiserad användning av systemet, till exempel genom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller med hjälp av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och extraktionsverktyg.
10. Störa eller skapa en onödig börda för webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
11. Sälja eller på annat sätt överföra din profil.
12. Försöka att utge sig för att vara en annan användare eller person eller använda användarnamnet på en annan användare.
13. Använda all information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
14. Använda webbplatsen som en del av varje försök att konkurrera med oss ​​eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för intäktsgenererande strävanden eller kommersiella företag.
15. Dechiffrera, dekompilera, demontera eller omvandla någon av programvaran som innehåller eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
16. Försöka att kringgå alla åtgärder på webbplatsen som syftar till att förhindra eller begränsa åtkomst till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
17. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
18. Radera meddelandet om upphovsrätt eller annan äganderätt från något innehåll.
19. Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive, men inte begränsat till, Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
20. Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och skräppost (kontinuerlig postning av repetitiv text), som stör någon parts oavbrutna användning och njutning av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, förändrar eller stör användningen, funktionerna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
21. Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller sända) allt material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamlings- eller överföringsmekanism, inklusive utan begränsning, tydliga grafiska utbytesformat (gifs"), 1 × 1 pixlar, webbfel , cookies eller andra liknande enheter (ibland kallat "spionprogram" eller "passiva insamlingsmekanismer" eller "pcms").
22. Förutom vad som kan vara resultatet från vanlig sökmotor eller webbläsaranvändning, använder, startar, utvecklar eller distribuerar automatiserat system, inklusive utan begränsning, alla spindlar, robotar, fuskverktyg, skrapor eller offlineläsare som kommer åt webbplatsen , eller använda eller starta obehörigt skript eller annan programvara.
23. Minska, skada eller på annat sätt skada, enligt vår åsikt, oss och / eller Webbplatsen.
24. Använda webbplatsen på ett sätt som är oförenligt med tillämpliga lagar eller regler.
ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Webbplatsen erbjuder inte användare att skicka eller lägga upp innehåll. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, sända, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (tillsammans "Bidrag"). Bidrag kan visas av andra användare av webbplatsen och via tredjepartswebbplatser Som sådan kan alla bidrag som du överför behandlas i enlighet med webbplatsens sekretesspolicy. När du skapar eller gör tillgängliga bidrag representerar du och garanterar att:

1. Skapande, distribution, överföring, offentlig visning eller prestanda och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina bidrag bryter inte och kommer inte att kränka äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller moraliska rättigheter för någon tredje part.
2. Du är skaparen och ägaren av eller har nödvändiga licenser, rättigheter, samtycke, utgåvor och behörigheter att använda och att ge oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen rätt att använda dina bidrag på något sätt som planeras av webbplatsen och dessa användarvillkor.
3. Du har skriftligt samtycke, friskrivning och/eller tillstånd från varje identifierbar enskild person i dina bidrag att använda namnet eller likheten för varje sådan identifierbar individuell person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på vilket sätt som helst av webbplatsen och dessa användarvillkor.
4. Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
5. Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, reklammaterial, pyramid, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.
6. Dina bidrag är inte obscena, otäcka, otrevliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt anstötliga (som vi bestämmer).
7. Dina bidrag förlöjligar, hånar inte, föraktar, skrämmer eller missbrukar någon.
8. Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i juridisk mening av dessa termer) någon annan person och för att främja våld mot en viss person eller klass av människor.
9. Dina bidrag bryter inte mot tillämplig lag, reglering eller regel.
10. Dina bidrag bryter inte mot någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
11. Dina bidrag innehåller inte något material som begär personlig information från någon under 18 år eller utnyttjar personer under 18 år på ett sexuellt eller våldsamt sätt.
12. Dina bidrag bryter inte mot tillämplig lag om barnpornografi eller på annat sätt avsedda att skydda minderåriges hälsa eller välbefinnande;
13. Dina bidrag innehåller inga stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell preferens eller fysisk handikapp.
14. Dina bidrag bryter inte på annat sätt eller länkar till material som bryter mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller reglering.


All användning av webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden i strid med ovanstående bryter mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till att dina rättigheter att använda webbplatsen och marknadsplatserbjudandena upphör eller upphävs.
BIDRAGSLICENS
Du och webbplatsen samtycker till att vi kan komma åt, lagra, bearbeta och använda all information och personlig information som du tillhandahåller enligt villkoren i sekretesspolicyn och dina val (inklusive inställningar).

Genom att skicka in förslag eller annan feedback om webbplatsen samtycker du till att vi kan använda och dela sådan feedback för vilket ändamål som helst utan ersättning till dig.

Vi hävdar inte något ägande över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätt som är associerade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.
RIKTLINJER FÖR GRANSKNINGAR
Vi kan tillhandahålla områden på webbplatsen för att lämna recensioner eller betyg. När du lägger en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du ska ha erfarenhet av den person/enhet som granskas; (2) dina recensioner ska inte innehålla kränkande svordomar eller kränkande, rasistiskt eller hatiskt språk; (3) dina recensioner ska inte innehålla diskriminerande referenser baserat på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionshinder; (4 ) dina recensioner ska inte innehålla hänvisningar till olaglig aktivitet; (5) du ska inte vara ansluten till konkurrenter om du skickar negativa recensioner; (6) du ska inte dra några slutsatser om lagligheten av uppförandet; (7) du får inte lägga upp några falska eller vilseledande uttalanden och (8) du får inte anordna en kampanj som uppmuntrar andra att skriva recensioner, vare sig positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller ta bort recensioner, även om någon anser att recensioner är anstötliga eller felaktiga. Recensioner rekommenderas inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller synpunkter från något av våra dotterbolag eller partners. Vi tar inget ansvar för någon granskning eller för några anspråk, skulder eller förluster till följd av någon granskning. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicensierbar rätt och licens att reproducera, modifiera, översätta, sända på något sätt, visa, utföra, och/eller distribuera allt innehåll som rör recensioner.
INLÄMNINGAR
Du bekräftar och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena ("Inlämningar") som du tillhandahåller till oss är icke-konfidentiella och ska bli vår egendom. Vi kommer att äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och har rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för något lagligt ändamål, kommersiellt eller på annat sätt, utan bekräftelse eller ersättning till dig. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana inlämningar, och du garanterar härmed att sådana inlämningar är original hos dig eller att du har rätt att lämna in sådana inlämningar. Du samtycker till att det inte finns någon möjlighet att använda oss för påstådd eller faktisk överträdelse eller missbruk av någon äganderätt i dina bidrag.
TREDJEPARTSWEBBPLATSER OCH INNEHÅLL
Webbplatsen kan innehålla (eller så kan du skickas via webbplatsen eller marknadsplatserbjudanden) länkar till andra webbplatser ("tredjepartswebbplatser") samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, mönster, musik, ljud, video , information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller kommer från tredje part (“Tredjepartsinnehåll”). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte för riktighet, lämplighet eller fullständighet av oss, och vi ansvarar inte för tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller något tredjepartsinnehåll som publiceras på, är tillgängligt via eller installerat från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, offensivitet, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer för eller som finns på tredjepartswebbplatser eller tredjepartsinnehåll. Inkludering av länkar till eller tillåter användning eller installation av tredjepartswebbplatser eller något tredjepartsinnehåll innebär inte godkännande av oss. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och komma åt tredjepartswebbplatserna eller använda eller installera innehåll från tredje part gör du det på egen risk, och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre reglerar. Du bör granska de tillämpliga villkoren och policyerna, inklusive sekretess och datainsamlingsmetoder, på alla webbplatser som du navigerar till från webbplatsen eller relaterar till applikationer du använder eller installerar från webbplatsen. Alla inköp du gör via tredjepartswebbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget ansvar överhuvudtaget i förhållande till sådana inköp som exklusivt är mellan dig och tillämplig tredje part. Du godkänner och bekräftar att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredjepartswebbplatser och du ska hålla oss från skada orsakad av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss från eventuella förluster som du har orsakat eller skador som orsakats dig relaterade till eller resulterat på något sätt från något tredjepartsinnehåll eller någon kontakt med tredjepartswebbplatser.
ANNONSÖRER
Vi tillåter annonsörer att visa sina annonser och annan information på vissa områden på webbplatsen, såsom sidofältannonser eller bannerannonser. Om du är en annonsör ska du ta det fulla ansvaret för alla annonser du placerar på webbplatsen och för alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen eller produkter som säljs genom dessa annonser. Som en annonsör garanterar du och intygar att du har alla rättigheter och befogenheter att placera annonser på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter och avtalsrätt. Vi ger helt enkelt utrymme för att placera sådana annonser, och vi har ingen annan relation med annonsörer.
WEBBPLATSUNDERHÅLL
Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för brott mot dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som enligt vårt eget gottfinnande bryter mot lagen eller dessa användningsvillkor, inklusive utan begränsning, att rapportera sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) enligt vårt eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) enligt vårt eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, att ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är för stora eller som på något sätt är betungande för våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och egendom och för att underlätta en korrekt funktion av webbplatsen och marknadsplatserbjudandena.
INTEGRITETSPOLICY
Vi bryr oss om datasekretess och säkerhet. Läs vår integritetspolicy: www.site.com/privacy-policy. Genom att använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena samtycker du till att vara bunden av vår integritetspolicy, som är integrerad i dessa användarvillkor. Observera webbplatsen och marknadsplatser erbjuds i Storbritannien. Om du besöker webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i säljarens webbplatsland, genom din fortsatta användning av webbplatsen, överför dina uppgifter till säljarens webbplatsland och du samtycker uttryckligen till att dina uppgifter överförs till och behandlas.
VILLKOR OCH UPPSÄGNING
Dessa användarvillkor förblir i full kraft när du använder webbplatsen. UTAN BEGRÄNSNING AV NÅGOT ANNAT BESTÄMMELSE FÖR DESSA ANVÄNDARVILLKOR, BEHÅLLER VI RÄTTEN TILL, ENDAST VÅRT VILLKOR OCH UTAN ANMÄRKNING ELLER ANSVAR, NEKA TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH MARKNADSERBJUDANDEN (INKLUDERANDE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER) TILL NÅGON PERSON FÖR NÅGON SKÄL ELLER NÅGON ANLEDNING, INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT AV NÅGON REPRESENTATION, GARANTI, ELLER KONVENTANT INNEHÅLL AV DESSA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV ANVÄNDARVILLKOR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN SÄGA UPP DIN ANVÄNDNING ELLER DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN OCH MARKNADSERBJUDANDEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER INFORMATION SOM DU HAR POSTAT, UTAN VARNING, VÅR ENDAST.
Om vi ​​säger upp eller stänger ner ditt konto av någon anledning är det förbjudet att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kanske agerar för den tredjeparten. Förutom att säga upp eller stänga ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning att driva civil, brottslig och föreläggande gottgöring.
ÄNDRINGAR OCH AVBROTT
Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan att meddela. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att modifiera eller avbryta hela eller delar av marknadsplatserbjudandena utan föregående meddelande när som helst. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisförändring, avstängning eller upphörande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena.

Vi kan inte garantera webbplatsen och marknadsplatserbjudandena alltid kommer att finnas tillgängliga. Vi kan uppleva hårdvara, programvara eller andra problem eller behöver utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket resulterar i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena när som helst eller av någon anledning utan meddelande till dig. Du samtycker till att vi inte har något ansvar för någon förlust, skada eller besvär som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena under stillestånd eller avbrytande av webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena. Ingenting i dessa användarvillkor tolkas för att tvinga oss att underhålla och stödja webbplatsen eller marknadsplatserbjudandena eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband därmed.
GÄLLANDE LAG
Dessa villkor regleras av och tolkas enligt lagarna i säljarens webbplatsland, och användningen av FN: s avtal om internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga vistelseort är i EU, och du är konsument, har du dessutom det skydd som tillhandahålls av obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt land för bosättning. Vi och du själv samtycker båda till att underkasta dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolar, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användningsvillkor i säljarens webbplats,
TVISTLÖSNING
Europeiska kommissionen tillhandahåller en online tvistlösningsplattform som du kan komma åt här: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontakta oss om du vill ta upp detta ämne.
KORRIGERINGAR
Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till marknadsplatserbjudanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande.
FRISKRIVNING
WEBBPLATSEN LEVERERAS PÅ EN AS-IS OCH AS-TILLGÄNGLIG GRUND. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN TJÄNSTER ÄR PÅ DIN EGEN RISK. TILL DET FULLASTE UTFÖRANDE SOM GÄLLER LAGEN, FRISKRIVER VI ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I FÖRBINDELSE MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING DÄR, INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIERNA FÖR SÄKERHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, OCH INGEN ÖVERTRÄDELSE VI GER INGA GARANTIER ELLER UTFÖRANDE OM NOGGRANNHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGRA WEBBPLATSER LÄNKADE FRÅN DENNA WEBBPLATS OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR NÅGOT (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL ELLER MATERIAL (2) PERSONLIGA SKADOR ELLER EGENDOMSKADOR, I NÅGON FORM, SOM FÖLJER DIN TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) NÅGON OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION LAGRADE HÄR, (4) NÅGOT AVBROTT ELLER AVSLUTANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) NÅGRA BUGGAR, VIRUS, TROJANHÄSTAR, ELLER SÅDANT SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM SIDAN AV NÅGON TREDJE PART 6) NÅGRA FEL ELLER MISSTAG I NÅGOT INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA PAV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT SOM ÄR UPPLAGT, ÖVERFÖRT ELLER PÅ ANNAT SÄTT TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE, GODKÄNNER INTE, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGRA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER ANNONSERADE ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART GENOM WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS, ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPP SOM SYNS I EN BANNER ELLER ANNAN ANNONSERING, OCH VI KOMMER INTE PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING AV TRANSAKTIONER MELLAN DIG OCH NÅGRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST GENOM NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ. DU BÖR ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH FÖRSIKTIGHET DÄR DET BEHÖVS.
ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA STYRELSELEDAMÖTER ELLER OMBUD VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅÅGON TREDJE PART FÖR ALLA DIREKTA, INDIREKTA, KONSEKVENTA, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER PUNITIVA SKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD INKOMST, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR VID DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR FÅTT REDA PÅ RISKEN AV SÅDANA SKADOR. OAVSETT DET MOTSATTA HÄR, KOMMER VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG AV NÅGON ANLEDNING, OAVSETT OCH OBEROENDE AV ÅTGÄRDENS FORM, HELA TIDEN ATT VARA BEGRÄNSAD TILL DET BELOPP SOM DU BETALAR, OM NÅGOT, AV DIG TILL OSS. VISSA US-STATSLAGAR OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM LAGARNA GÄLLER FÖR DIG KAN ALLMÄNNA FRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLA DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.
SKADEERSÄTTNING
Du samtycker till att försvara och hålla oss oskadade, inklusive våra dotterbolag och alla våra respektive befattningshavare, agenter, partners och anställda, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter och utgifter som görs av tredje part på grund av eller som härrör från: (1) användning av webbplatsen; (2) brott mot dessa användarvillkor; (3) brott mot dina garantier som anges i dessa användarvillkor; (4) din kränkning av tredje parts rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter; eller (5) någon uppenbar skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du har anslutit till via webbplatsen. Trots det ovanstående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta exklusivt försvar och kontroll av alla ärenden som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att använda rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna ersättning när vi blir medvetna om den.
ANVÄNDARINFORMATION
Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, liksom uppgifter om din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna säkerhetskopior av data är du ensam ansvarig för all information som du överför eller som relaterar till någon aktivitet du har genomfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådant
data, och du avstår härmed från varje rätt till handling mot oss som härrör från sådan förlust eller korruption av sådan information.
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER
Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED TILL ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA UNDERSKRIFTER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA INSPELNINGAR OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV ANMÄRKNINGAR, POLICYER OCH REGISTER AV TRANSAKTIONER INITIATERADE ELLER INITIERADE AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.
DIVERSE
Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vårt underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor fungerar i största möjliga utsträckning enligt lag. Vi kan när som helst tilldela någon eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ansvarar inte för några förluster, skador, förseningar eller underlåtenhet att agera orsakad av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen avskiljbar från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten för eventuella återstående bestämmelser. Det skapas inget joint venture, partnerskap, anställning eller byråförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användningsvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte tolkas mot oss på grund av att de har utarbetat dem. Du avstår härmed från alla försvar som du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa användningsvillkor och bristen på att parterna har undertecknat för att utföra dessa användarvillkor.
KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på:

Bromma Retail AB ON 559306-7290

Malungsvägen 37, 167 75 Bromma, Sweden

+46 (0)705 211 388 | info@perfectpractice.se

ANVÄNDARREGISTRERING
Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och ansvarar för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt anstötligt.